Новини от индустрията

Определение на фуражните добавки

2020-08-06

Хранителни добавкисе отнасят до малки или следи от вещества, добавени в процеса на производство, преработка и употреба на фуражи. Размерът нафуражни добавки is small but the effect is significant. Хранителни добавки are inevitable raw materials used in the modern feed industry. They have obvious effects on strengthening the nutritional value of basic feeds, improving animal production performance, ensuring animal health, saving feed costs, and improving the quality of livestock products.

Хранителни добавки