Приложение на продукта

Нашите продукти се използват основно за фуражи, храни, индустриални суровини и козметика, фармацевтична промишленост, ежедневна индустрия, органична химическа промишленост, автомобилна промишленост и т.н.